top of page

1919'da Alman mimar Walter Gropius (1883–1969) tarafından Weimar'da kurulan Bauhaus'un temel amacı, tüm sanat disiplinlerinin birbiriyle bağlantılılığını ifade etmek için fiziksel dünyayı dönüştürmekti. Okul, Expressionist sanattan, Frank Lloyd Wright'ın mimari tasarımlarından ve tasarımcı William Morris'in çalışmalarından ilham aldı. Kurucuları, sanatçıları ve zanaatkarları bir araya getirme hayaliyle hareket ettiler. Bu hareket, tasarım stüdyoları ve atölyelerinde eğitmenler ile öğrenciler arasında işbirliğini teşvik etti.

1925'te kurum Dessau'ya taşındı ve 1932'de Berlin'e taşındı. Ne yazık ki, Nazi baskısı nedeniyle Bauhaus okulu sonunda kapatıldı. Bauhaus hareketi, güçlü duygular veya tarihsel referanslardan yoksun, geometrik ve soyut bir tasarım yaklaşımını savundu. Görsel tarzı hala mimarlar, tasarımcılar ve sanatçılar için ilham kaynağıdır.

Orijinal Bauhaus ile ilişkilendirilen bazı önemli figürler şunlardır:

 • Walter Gropius: Bauhaus'un kurucusu ve ilk direktörü olan Gropius, tüm sanat biçimlerini bir çatı altında birleştirmeyi ve tasarımın toplumsal bir amaç için hizmet etmesi gerektiğini savundu.

 • Wassily Kandinsky: Ünlü bir ressam ve okulun erken dönem eğitmenlerinden biri olan Kandinsky, soyut sanatı ve renk teorisini keşfetti ve Bauhaus'un sanatsal felsefesine büyük katkılarda bulundu.

 • Paul Klee: Diğer önemli bir sanatçı ve Bauhaus öğretmeni olan Klee'nin çalışmaları soyutlama ve ekspresyonizmi birleştirdi ve öğrencilerin yeni sanatsal yaklaşımlar keşfetmelerine ilham verdi.

 • Ludwig Mies van der Rohe: Mies olarak bilinen, Gropius'un yerine geçti ve minimalist ve işlevsel tasarımlarıyla tanınan bir öncü mimar oldu.

 • Marcel Breuer: Etkili bir mobilya tasarımcısı ve mimar olan Breuer'in mobilya tasarımında çelik boru kullanımı, Bauhaus'un mirasının bir simgesi olarak kaldı.

2020'de Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan New European Bauhaus hareketi sürdürülebilirlik, iklim eylemi ve tasarım, sanat ve teknolojinin toplumsal ihtiyaçları ele almasına odaklanarak orijinal Bauhaus ruhunu çağdaş zorluklar bağlamında yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Bu hareketle ilişkilendirilen bazı önemli figürler şunlardır:

 • Ursula von der Leyen: Avrupa Komisyonu Başkanı olarak, von der Leyen, Yeni Avrupa Bauhaus girişimini Avrupa Yeşil Anlaşması'nın bir parçası olarak başlatmada önemli bir rol oynadı.

 • Mariya Gabriel: Mariya Gabriel, Avrupa İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlik Komiseri olarak görev yapıyor. Yeni Avrupa Bauhaus girişimini şekillendirmede önemli bir rol oynuyor.

 • Michel Barnier: Michel Barnier, eski bir Avrupa Komiseri olarak, Ursula von der Leyen'in Yeni Avrupa Bauhaus için Özel Danışmanı olarak atandı.

 • Roberto Viola: Roberto Viola, DG Connect'in (Avrupa Komisyonu İletişim Ağları, İçerik ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) Genel Müdürü olarak Yeni Avrupa Bauhaus projesinde yer aldı.

 • Thierry Breton: İç Piyasa için Avrupa Komiseri olarak, Breton, tasarım ve sürdürülebilirliğin entegrasyonunu şekillendirmede önemli bir rol oynadı.

Orijinal Bauhaus ve New European Bauhaus hareketi her ikisi de tasarım konusundaki bir bağlılığa sahiptir, ancak bağlamları, hedefleri ve ele aldıkları sorunlar açısından farklıdır:

 • Odak: Orijinal Bauhaus, özellikle sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi çağdaş sorunları ele almak yerine sanatı ve endüstriyi birleştirmeye odaklanırken, New European Bauhaus sanatı ve tasarımı toplumsal ihtiyaçları ele almada vurgu yapar.

 • Bağlam: Orijinal Bauhaus, Almanya'da I. Dünya Savaşı sonrasında kuruldu, New European Bauhaus ise küreselleşen bir dünyada yenilik ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği girişimidir.

 • Teknoloji: New European Bauhaus, 21. yüzyılın teknolojik ilerlemelerini daha kapsamlı bir şekilde kullanır, bu da hareketin teknolojiye dayalı yaklaşımının bir yansımasıdır.

Özetle, hem orijinal Bauhaus hem de New European Bauhaus hareketleri tasarım ve sanatla ilgili köklere sahiptir, ancak bağlamları, hedefleri ve ele aldıkları sorunlar açısından farklılık gösterir. New European Bauhaus hareketi, prensiplerini çağımızın özellikle sürdürülebilirlik ve iklim eylemi ile ilgili sorunlarına uyarlama yoluyla öncülünün mirasını devralır.

Bauhaus ve NEB'in Tarihi

bottom of page