top of page
lecture logo.png

Aks Akademi, yaşanabilirlik inşasında fikirleri eyleme dönüştüren eğitim ve araştırmayı odak alan yaratıcı merkezdir.

Anlamlı ve interaktif katılımı teşvik eder. Dünü düşünerek bugünü şekillendirmeyi ve yarını değiştirmeyi esas alır. 

Aks Akademi kapsamında oluşturulan eğitim programları, dirençli ve sürdürülebilir kalkınmada yerel kültürün dönüştürücü rolüne odaklanır; geleceğin tasarımcılarının çeşitliliğini, bilgi ve beceri kapasitesini geliştirmeyi önemser;

kültür, yaratıcılık ve yeşil işleri kapsayan stüdyolar oluşturur.

İlkelerini topluluk tabanlı tasarımdan, bir aradalığın getirdiği çeşitlilikten ve oyunlaştırma metotlarından alır. 

bottom of page