top of page

UNICEF Genç Liderler Konseyi, Akrandan Akrana 

İnsan Odaklı Tasarım Kullanarak Yeşil Beceriler ve Çevre Farkındalığı Eğitimi

Mart, 2022 / Gebze, Kocaeli

IMG_3639.JPG

UNICEF Genç Liderler Konseyi

​20-24 Mart 2022 tarihleri arasında, UNICEF ve ICHILD işbirliğindeki Generation UnLimited in Turkey projesi için 11 genç arkadaşımız ile bir araya gelip, onlara “İnsan Odaklı Tasarım” “Yaratıcılık” “Yeşil Beceriler” ve “Kavramsallaştırma” başlıkları altında eğitim verme şansı yakaladık! Program kapsamında 16-23 yaş aralığında bulunan katılımcılar ile eğitim, öğrenim ve uygulama odaklı bir dersler ve atölyeler gerçekleştirilmiştir. En az 1 gönüllülük deneyimi olan katılımcılar genellikle sürdürülebilir gelecek ve iklim değişikliği üzerine çalışmalar yapmaktadırlar. Program kapsamında ise, 23-27 Mart tarihleri arasında Gebze’de katılımcıların bilgilerine katkıda bulunmak, pekiştirmek ve harekete geçebilmeleri amacıyla insan odaklı tasarım, çevre bilinci ve yeşil beceriler odaklı bir eğitim düzenlenmiştir. Aynı zamanda eğitim kapsamında, bu konuların akranlarına nasıl aktaracakları ve günlük yaşamlarında daha fazla kişiye nasıl ulaştırabilecekleri hakkında da çalışmalar yaptık! ​ Amaç, bir yandan öğretip tartışma ve sorgulama ortamı oluştururken bir yandan da akrandan akrana bilgilerin ve uygulamaların aktarılması olarak belirlenmiştir. Eğitim kurgulanırken interaktif olması önemsenmiştir. Katılımcıların oluşturulan dersler esnasında özet teorik bilgiyi öğrenerek atölyeler ile öğrendikleri bilgileri içselleştirip özümseyecekleri ve üretim yapacakları bir süreç planlanmıştır. Program, üç günde tamamlanmış olup ilk iki gün lecture ve atölye çalışmaları ile geçirilirken sonraki günlerde katılımcılar gruplara ayrılarak “çevre bilincini nasıl yayarsın ve sence sorun nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar ile bir guidebook oluştururken aynı zamanda soruna buldukları çözümler ile de üç modül üretmişlerdir. Programın ilk gününde, nasıl öğreneceklerini öğrendikleri biliş, yaratıcılık ve insan odaklı tasarım, tasarım nasıl yapılır konuları ele alınmıştır. İkinci günde iklim krizi ve çevre bilinci konuları işlenmiştir. Üçüncü gün ifade yöntemlerini öğrenmek ve modül tasarımı oluşturmak üzerine kurgulanmıştır. Raporun içeriğinde detaylı bir şekilde bahsedilen ve geliştirilmeleri için eğitmenler tarafından yapılan eleştirilere yer verilen bu modüller şu şekildedir; Bilinçlendirme Kampanyası, Dünyayı Kurtarma, Rehberi, Dijital Yeşil Beceri Eğitim Paketi.  ​ Eğitici / Kolaylaştırıcı: Berkutay Coşkun, Cemre Gökpınar, Dilara Güney, Furkan Türk, Naz Şerife Özcan, Zeynep Ünsal.

bottom of page