top of page

New European Bauhaus in Turkey
Yeniliğin Genç Ruhu

Haziran-Temmuz 2021 / Ankara

BID08589 -----.jpg

New European Bauhaus in Turkey
Yeniliğin Genç Ruhu

Yeniliğin Genç Ruhu projesinde amaç, New European Bauhaus girişimi hakkında farkındalık yaratmak, genç nesli bilinçlendirmek ve #EUGreenDeal başlığı altında çözümler geliştirmek, proje katılımcıları ile birlikte başkent Ankara'dan geleceğe yeni bir söylem üretip duyurmak oldu.   Proje aynı zamanda yıl boyunca aktif olacak yaratıcı platformun inisiyatifini ve planlanmasını da içeriyor.  Projenin hedef kitlesi mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, şehir ve bölge planlama eğitimlerine devam eden geleceğin şehirlerini inşa edecek gençlerdir. Amaç, projenin lansman etkinliği olan New European Bauhaus haftası kapsamında ayrıntılı bir bakış açısı geliştirmektir. Bu nedenle Aks, geçmişi ve bugünü birbirine bağlayan bir atılımla Avrupa ve Türkiye odaklı üretim yapmayı planlamaktadır. Proje kapsamında üç aşamaya ayrılmış bir süreç tasarımı ile yürütülmüştür: geçmiş, şimdi ve gelecek. Bu temalara dayalı çevrimiçi söyleşiler ve anlık atölye çalışmaları yüz yüze veya çevrimiçi olarak planlanmıştır.

bottom of page