top of page

New European Bauhaus Festival
Yeniliğin Genç Ruhu, Yenilik Manifestosu Yan Etkinliği

Haziran, 2022 / Brüksel, Belçika

participant.HEIC.jpg

“New European Bauhaus”; tasarımın günlük sorunlara çözüm bulmasına olanak sağlamak için bilim ile teknoloji, sanat, kültür, mimari ve kapsayıcılık arasındaki sınırları ortadan kaldıran yaratıcı bir girişimdir. Ocak 2020’de Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan bu girişim aynı zamanda tasarımda sürdürülebilirlik üzerine düşünmeyi ve Dünya’nın sahip olduğu mevcut krizlerle yüzleşmeyi amaçlıyor.  Dünya artık mevcut yöntemler ile daha fazla ilerleyemez hale geldi. Kaynakların tükeniyor olduğunun farkındayız. Gelecek değişiyor ve değişen bizim geleceğimiz. Artık dünya ile uyumlu yeni bir düzene, yaşam alışkanlıklarına ve akıma ihtiyaç var. “Başkentin Genç Ruhu” #AnkaraAks olarak New European Bauhaus girişiminin Ankara’da ve Türkiye’de öncüsü olarak Dünya’ya yayılacak bir hareket başlatmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda AB Ankara Bilgi Merkezi işbirliği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Almanya Büyükelçiliği katkılarıyla tasarım, sanat ve mimarlık disiplinleri öğrencilerinden oluşan (mimar, iç mimar, ressam, şehir bölge plancısı, endüstri mühendisi vb.) katılımcılarla “Geçmiş - Günümüz - Gelecek” olarak üç aşamalı bir kurgu gerçekleştirdik. Bu kurgu içerisinde düzenlediğimiz online seminerler ve yüz yüze atölyeler ile katılımcıların konu hakkında derin bilgiye sahip olmalarını ve kendi bakış açılarını oluşturmalarını amaç edindik. Bütün bu sürecin ardından kazanılan yeni bakış açılarıyla geleceğimiz için bir manifesto yazdık ve bu “Yenilik Manifestosu” ile değişimin öncüsü olarak harekete geçtik.  Bu manifesto, kendi geleceklerini şekillendirecek olan tasarımcılar ve gelecek üzerine söz hakkı bulunan tüm gençlere bir çağrıdır!  Etkinliğimiz Yeniliğin Genç Ruhu çok sesli ve disiplinler arası bir yaklaşımı yansıtıyor. Farklı kültürleri birbirine bağlamak ve iklim krizini farklı ölçeklerde düşünmek için Ankara Türkiye ölçeğinde yerel olarak başlattığımız bu etkinliği tüm dünyaya ve Avrupa'ya duyurmak istiyoruz. İklim krizi ve sürdürülebilirlik konusunda multidisipliner bir bakış açısı oluşturuyoruz. Etkinliği tasarımın her ölçeğinden ve farklı alanlardan bir bakış açısıyla kurguluyoruz. Bunu da Yenilik Manifestosunu festivalde yer alan farklı sektörlerden farklı kültürlerden katılımcılarla ve projelerle kesiştirerek yapmayı planladık.

New European Bauhaus Festival
Yeniliğin Genç Ruhu,
Yenilik Manifestosu Yan Etkinliği

 

bottom of page