top of page

1. New European Bauhaus'un Lansmanı: Girişim resmi olarak Eylül 2020'de Avrupa Komisyonu tarafından başlatıldı. Bu, Avrupa'da sürdürülebilir ve kapsayıcı yaşamı yeniden tasarlama ve yeniden tasarlama hareketinin başlangıcını işaret ediyordu.

2. Fikir Çağrısı: New European Bauhaus, mimarları, tasarımcıları, sanatçıları ve halkı sürdürülebilirlik, estetik ve kapsayıcılığı harmanlayan yenilikçi konsept ve önerilerine katkıda bulunmaya davet ederek bir fikir ve proje çağrısı yayınladı.

3. Tasarım Aşaması: Girişim, 2021 ve sonrası boyunca tasarım aşamasında yer aldı ve seçilen fikirlerin ve projelerin uygulamaya yönelik uygulanabilir planlara dönüştürülmesi ve iyileştirilmesi üzerinde çalıştı.

4. Pilot Projeler: New European Bauhaus, girişimin ilkelerini içeren pilot projeleri desteklemeyi ve finanse etmeyi planladı. Bu projeler, sürdürülebilirlik ile tasarımın çeşitli bağlamlarda nasıl birleştirileceğine dair pratik örnekler olarak hizmet ediyor.

5. Paydaşlarla Etkileşim: Girişim, New European Bauhaus'unu şekillendirmede işbirlikçi bir yaklaşım sağlamak için yerel yönetimler, işletmeler, kültürel kurumlar ve sivil toplum da dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşlarla etkileşim kurmayı amaçladı.

6. New European Bauhaus Ödülü: Avrupa Komisyonu, girişimin ilkeleriyle uyumlu seçkin mimari ve tasarım örneklerini ödüllendirmek için New European Bauhaus Ödülü'nü başlattı. Ödülün ilki 2021 yılında açıklandı.

7. AB Politikalarıyla Entegrasyon: New European ​​Bauhaus, sürdürülebilirlik ve tasarıma bütünsel bir yaklaşım sağlamak için ilkelerini Yeşil Anlaşma ve Dijital Avrupa programı gibi diğer Avrupa Birliği politikaları ve programlarıyla entegre etmeye çalıştı.

8. Uluslararası İşbirliği: Girişim, sürdürülebilir tasarım ve mimari alanında bilgi ve en iyi uygulamaları paylaşmak için uluslararası ortaklarla işbirliği yapmayı amaçladı.

9. Eğitim ve Öğretim: New European Bauhaus, sürdürülebilir tasarım ve mimari alanında yetenekleri yetiştirmek için eğitim ve öğretim programları geliştirmeye çalıştı.​
 

Önemli Olaylar

bottom of page