top of page
ygr manifesto.jpg

"Hayal et, Tasarla, Dirençli Gelecekler Kur" 

"Yaşadığımız dünya değişiyor. Paradigmal bir değişim bu. Tükenen kaynaklarımız, yüzleşmekte olduğumuz kriz, teknolojide yaşanan yeni gelişmeler, kapitalizmin durdurulamaz yükselişi, doğanın insan eliyle yok edilmesi. Tıpkı 20. yüzyılın başında olduğu gibi. Peki biz bunun neresindeyiz? Nerede duracağız? Ve en önemlisi, şimdi ne yapmalı? Bütün bunları düşündüğümde “Bauhaus” ilham aldığım bir yerde duruyor. " - Zeynep

"New European Bauhaus,  benim için yapılı çevre üzerinde anlamlı değişiklikler yapmak için güçlü bir fırsatı ifade ediyor. Sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı benimseyen bu oluşum, zorluklara karşı dirençli ve çevre dostu topluluklar oluşturmayı amaçlıyor. Bununla birlikte, olumlu değişimler için kolektif bir istek yetiştirme ve etkisiyle fikirlerini Avrupa sınırlarının ötesine yayma potansiyeli taşıyor." - Bartu

"Çevresel zorlukların ve sosyal eşitsizliklerin damgasını vurduğu bir çağda, her zamankinden daha alakalı olan bu girişim, bizlere birliktelik ve ortak amaç duygusunu besleyen bütüncül bir yaklaşım sunuyor. Yalnızca yapılı çevrenin inşasına odaklanmanın ötesinde, toplumsal dokuya ve bu dokunun zengin, kapsayıcı ve sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda inşasına da hassasiyetle yaklaşan New European Bauhaus, ülkemizin günümüz fiziki ve sosyal koşullarına da çözüm niteliğinde tartışmalara ışık tutacaktır." - Buket

"Hayal gücüne sahip olmanın ve geleceği öngörmenin önemini vurgulayarak, New European Bauhaus evrensel değerleri birleştiriyor ve böylece hem şu anki hem de gelecek kuşaklar için anlamlı ve etkili bir etkileşim platformu sunuyor. Ayrıca, mimariye olan etkisiyle de öne çıkıyor; mekânların sadece estetik değil aynı zamanda işlevsel, çevresel ve toplumsal etkilerini dikkate alarak yeni ve sürdürülebilir bir mimari anlayışının kapılarını aralıyor." - Dilara

"Oynandığı takdirde kaybedeni olmayan bir oyundur. NEB hayatımıza yerleştiğinde kalite, estetik ve işlevsellik de yerleşir, insanlık kazanır. Atık üretimi azalır, kullanılan malzemeler özenle seçilir, çevre kazanır. Yerel yöntemler ve alışkanlıklar çözüme dâhil edilir, kültürel miras kazanır. Yapılar, kentler bütün bileşenler hesaba katılarak tasarlanır ve optimize edilir, ekonomi kazanır. Toplum bir şeyler yapmak için ele ele verir, kalpler kazanır." - Doğa

"‘Dünyada ve özellikle Türkiye’ de şahit olduğumuz felaketler, depremler, yangınlar karşısında bizim elimizden gelen şey ne olabilir? Var olanı kabul etmek veya sadece eleştirmek dışında ne yapabiliriz? New European Bauhaus, Türkiye ve daha global ölçekte network oluşturarak problemin yanında ‘çözüm arayışı’ sunup, aynı amaç ve hayallerde yaşayan insanları biraraya getiriyor. New European Bauhaus’u kendi kafamdaki haliyle, farklı renklerdeki puzzle parçalarının biraraya gelerek oluşturduğu kurgular bütünü olarak tanımlayabilirim. Puzzle parçalarının her birinde farklı kültürlerden insanlar, farklı olaylar ama aynı hayaller var." -Duygu

"Bana göre NEB inşa ettiğimiz yerlerde her şeyi sürdürülebilir, adil ve bağlantılı hale getirmeye odaklanarak, dünya çapındaki sorunlarla başa çıkmak için kültürel dayanışmayı ve sürdürülebilir tasarımı kullanmaktadır. Shigeru Ban'ın da belirttiği gibi sürdürülebilir olma konusundaki fikirlerinden ilham alan (paradigması), sorunları işleri daha iyi hale getirme şansı olarak görmektedir." - Elifnaz

"Özellikle Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve diğer AB beyaz kitaplarına, uzun dönem stratejilerine ve diğer yol haritaları ile uyum içinde (örn. Digital Decade, Fit for 55, NextGenEU) yürümesi istenen NEB; küresel problemlere yönelik çözümlerin sürdürülebilir, estetik ve toplumun tüm fertlerini kapsayacak şekilde hayata geçebileceğini kanıtlıyor." - Eren

"Bence NEB hem bir öze dönüş hem de özü anlayış olarak yorumlanabilir. Bauhaus akımının sahip olduğu değerlerin günümüz koşullarında ve zamanın ruhuna uygun olarak yorumlanması NEB’i geçmiş ile şu an arasında bir bağ içerisinde tutmakta." -Furkan

"Farklı ölçeklerde tasarımların değerlendirilmesi ve tasarımlarda bütünleştirilen tasarım, işlev ve estetik değerleri bu hareket kapsamında ortaya çıkan tasarımları en küçük ölçekten başlayarak şehir, ülke ve hatta küresel kapsamda uyumlu, çevreye ve insana duyarlı bir şekilde şekillendirme potansiyeli taşıyor." - Pelin

Bizim için NEB

bottom of page