top of page
ror explanation.jpg

"Hayal et, Tasarla, Dirençli Gelecekler Kur" 

AnkaraAks ve AB Bilgi Merkezleri ile işbirliği içinde ve AB Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen 4 günlük bir etkinliktir. 9-12 Ekim tarihlerinde Ankara'da yüz yüze gerçekleştirilecek etkinlik; konuşmalar, paneller, tartışmalar, sinema gecesi, konserler, yaratıcı toplantılar, ağ kurma etkinlikleri ve atölyelerden oluşmaktadır. Etkinliğin temel amacı, New European Bauhaus girişimi hakkında farkındalık yaratmaktır. Ülkemizde yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketinden sonra dirençli gelecek mekanları kolektif olarak nasıl yeniden inşa edebiliriz? Etkinlikte bu soruya New European Bauhaus bakış açısıyla cevaplar bulacağız. Etkinliğin hedef kitlesi, şehirle ilgili bir alanda (mimarlık, iç mimarlık, şehir ve bölge planlama, güzel sanatlar, endüstriyel tasarım, inşaat mühendisliği, siyaset, hukuk, sosyoloji vb.) çalışan veya ilgilenen öğrenciler ve genç profesyonellerdir.

 

Renewal For Resilience

bottom of page