top of page

New European Bauhaus, 2021 yılından beri yeni politikaların oluşturulması için çalışıyor, yenilikçi yaklaşımları araştırıyor, vatandaşların yaratıcılığını harekete geçiriyor ve geleceğimizin dönüşüm ile geleceğine dair inançları pekiştiriyor. Disiplinlerarası ilişkilere odaklanıp daha iyi yarınlar yaratmak için kültür ve teknolojinin, inovasyon ve tasarımın, mühendisliğin, zanaatın, sanatın ve bilimin el ele çalışması için çaba gösteriyor. NEB, tasarımcılar ve farklı topluluklar için birçok farklı fırsat yaratarak dünyayı şekillendiriyor. Örnekler vermek gerekir ise; Sürdürülebilir Mimarlık ve Konut Projeleri: Dünya çapında birçok mimarlık ofisi ve müteahhitlik firması, NEB ilkelerini tasarımlarına giderek daha fazla dahil ediyor. Söz konusu tasarımlar ve projeler, enerji verimliliğini ve sürdürülebilir yaşamı teşvik eden, çevre dostu ve estetik açıdan hoş binalar yaratmayı amaçlıyor. Bu kapsamda enerji tasarruflu, düşük karbon emisyonlu konut kompleksleri ve ofis binalarının inşası ele alınıyor. Yeşil Altyapı ve Kent Planlaması: Dünya çapında birçok şehir NEB'den ilham alan kentsel planlama ve yeşil altyapı projelerini benimsiyor. Bu girişimler kamusal alanların, parkların ve ulaşım sistemlerinin sürdürülebilirliğe, erişilebilirliğe ve estetiğe öncelik verecek şekilde yeniden tasarlanmasını hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda da yeşil koridorların oluşturulması, toplu taşımanın iyileştirilmesi ve kentsel yeşil alanların geliştirilmesi yer alıyor. Döngüsel Ekonomi Girişimleri: Döngüsel ekonomiye odaklanan projeler NEB'in sürdürülebilirlik hedefleriyle uyum içerisinde yürütülüyor. Döngüsellik hedefine ulaşabilmek için atıkların azaltılması, ilgili malzemelerin yeniden kullanılması, yeri geldiğinde geri dönüştürülmesi ve yeniden değerlendirilmesi teşvik ediliyor. Örnek olarak yine aynı doğrultuda atık plastiklerin inşaat malzemesine, hatta mobilyaya dönüştürülmesine yönelik girişimler yer alıyor. Toplumsal Katılım ve Sanatsal Enstalasyonlar: NEB, sürdürülebilir çözümler yaratabilmek için yerel toplulukların sanat ile bir araya gelmesi gerektiğini savunuyor. Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak, günümüz problemlerini çözebilmek için gerekli yaratıcılığı teşvik etmek gibi gayeler ile hareket eden sanat enstalasyonları, çeşitli kültürel etkinlikler ve topluluk atölyeleri bu başlık altında sıralanıyor. Eğitim ve Araştırma Programları: Dünya çapında birçok üniversite ve araştırma kurumu, NEB ilkelerine ilişkin programlar ve araştırma projeleri geliştirmektiriyor. Bu girişimler ile sürdürülebilirlik, tasarım ve disiplinlerarası işbirliğine yönelik yenilikçi yaklaşımları araştırmaya devam ediliyor. Dijital Platformlar ve Uygulamalar: Bazı projeler, NEB hedeflerini desteklemek amacıyla insanları ve kaynakları birbirleri ile etkileşim içerisine alabilecek dijital platform teknolojilerinden yararlanmayı hedefliyor. Böylece sürdürülebilir uygulamaların, fikirlerin ve kaynakların paylaşılmasını kolaylaştıran web siteleri veya akıllı telefon uygulamaları hayata geçirilebilecek. Yeşil İnovasyon Merkezleri: Avrupa çapında belirlenen bölgelerde sürdürülebilir tasarım ve teknolojiye adanmış inovasyon merkezleri ve kümelenmeler oluşturuluyor. Bu merkezler ve kümelenmeler, sürdürülebilir yenilik çalışmalarını geliştirmek ve onları büyütmek için girişimcileri, araştırmacıları ve yatırımcıları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Mimari ve Tasarıma Olan Etkisi

bottom of page