top of page

New European Bauhaus' u üç ana prensibe odaklanıyor:

Sürdürülebilirlik: Çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği ön planda tutan mimari, tasarım ve kentsel planlama konularında yenilikçi yaklaşımları destekleyerek her bağlamda sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu anlayışa enerji tasarruflu, çevre dostu ve estetik açıdan hoş bina ve alanların tasarlanması da dahildir.

Kapsayıcılık: New European Bauhaus, topluluk katılımının ve sosyal uyumun önemini vurgulayarak herkes için kapsayıcı ve erişilebilir olmayı amaçlamaktadır. Her milletten, cinsiyetten, yaştan ve yetenekten insanı kapsayan mekanlar ve tasarımlar yaratmayı amaçlamaktadır.

Estetik: NEB, tasarım ve mimaride estetiğin önemini vurgulayarak sürdürülebilirliği genel kamuoyu için daha ilgi çekici hale getirmeyi amaçlar. Güzelliğin ve işlevselliğin tasarımın tüm yönleriyle bütünleşmesini teşvik eder.

NEB Temaları

bottom of page