1 Yapı 1 Değer

“1 Yapı 1 Değer ” AnkaraAks

Ankara’daki üniversitelerin kültür, sanat, mimarlık ve tasarım alanında faaliyet gösteren resmi topluluklarının temsilcilerinden oluşan bağımsız kültür sanat insiyatifi AnkaraAks olarak;

“1 Yapı 1 Değer” adını verdiğimiz etkinlik serimiz ile geleceği tehdit altında olan kültürel miras yapılarının önemini vurgulamak, gelecek nesillere doğru ve objektif bilgilerle aktarımlarını sağlamak ve bu değerlerin var olma haklarını koruma planlaması içerisindeyiz.

Etkinliklerde belirlenen yapıların günlük 20 veya üzeri katılımcı ile birlikte  mimarlarıyla ya da o yapı üzerine akademik çalışmalar üretmiş akademisyenlerle deneyimlenmesi hedeflenmektedir. Etkinlikler aynı zamanda atölye çalışmaları da içermektedir. Sözlü tarih çalışması, eskizleme, videoart ve fotoğraf gibi üretimler planlanmaktadır. Etkinlikler sonucu ortaya çıkan üretimlerle bu kültürel hafızayı destekleyen sergi planlamaları yapılmaktadır.

Bu etkinlik serisinin ilki için geleceği tehdit altında olan üç yapı;

1. Ankara Tenis Kulübü

2.Anafartalar Çarşısı

3.TBMM Cami olarak belirlenmiştir.

Her yapı için bir gün olacak şekilde toplam 3 günlük bir zaman planlaması içermektedir.

Çalışmamız temelinde Ankara kent tarihi, kültürel miras, mimari odaklı çalışan tüm kurum, kuruluş ve oluşumları bu etkinlik serisi ile bir araya getirme ve bu seriler ile Ankara’nın kültür mirası hakkında sivil toplum kuruluşları ve ağları arasında bir farkındalık arttırma amacı taşımaktayız.